Obchodné podmienky

Objednávka


Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúci- kupujúci, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky info@globpneu.sk. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termíne dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Viac info o obchodných podmienkach si môžete otvoriť tu:


Obchodné podmienky